gtag('config', 'UA-137024368-1');

De Social Media Policy van Feeling Fitter

Inleiding

Feeling Fitter ziet het gebruik van Sociale Media als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, met positieve kanten en met mogelijke risico’s. In deze Social Media Policy beschrijven we van welke regels elke medewerker zich bewust moet zijn bij het gebruik van Sociale Media. Als Social Media beschouwen we alle websites waar je met een profiel aanwezig bent en al dan niet geheel of gedeeltelijk transparant, on-line conversaties kunt hebben. De bekendste Social Media sites van dit moment zijn Facebook, Twitter, Linkedin en Youtube. Maar realiseer je dat er elke dag nieuwe bijkomen. Ook sites als bijvoorbeeld Flickr of Slideshare hebben social media-achtige aspecten.

Het gebruik

Net zoals bij de opkomst van Internet ontstaan er nieuwe mogelijkheden en is niet meteen duidelijk hoe alles precies geregeld moet worden, maar wij geloven dat elke medewerker goed in staat is verstandige keuzes te maken. Om hierbij te helpen is dit document opgesteld. Als je bij het gebruik nog vragen hebt, kan je terecht bij Saul. Je gebruikt Social Media waarschijnlijk voornamelijk als privépersoon. De formele regels die we hebben, hebben vooral betrekking op wat je doet voor en tijdens je werk. Wel vragen we je ook bij wat je als privépersoon doet, je ervan bewust te zijn dat het steeds makkelijker is voor anderen om te zien wie je bent en waar je werkt. Daarmee ben je ook in wat je in privétijd als privépersoon doet steeds meer ook een vertegenwoordiger van Feeling Fitter. Wij denken dat als je je daarvan bewust bent, je daar op een verantwoordelijke manier mee zult omspringen. Tegelijkertijd is het goed je te realiseren dat niet opeens alles nieuw en anders is. Wat hetzelfde blijft is dat je altijd je gezond verstand gebruikt. Realiseer je bijvoorbeeld dat informatie die je op social media sites zet eigenlijk niet meer verwijderd kan worden. Ook informatie die je alleen beschikbaar maakt voor “vrienden” kan makkelijk gekopieerd worden en beschikbaar komen voor de rest van de wereld. In de gedragsregels en je arbeidscontract staan veel zaken die ook van toepassing zijn op wat je doet op Sociale Media. Zo was het altijd al de bedoeling dat je geen bedrijfsgeheimen publiceerde, en dat is nog steeds zo! Voor zover je je op sociale media mengt in discussies die direct of indirect gaan over, of te maken hebben met Feeling Fitter, is het goed je te realiseren dat je dan altijd een verantwoordelijkheid hebt als medewerker, en je bijdragen dus in het belang van onze organisatie moeten zijn.

Het gebruik van Social Media tijdens werktijd

Werknemers van {Organisatienaam:1} mogen in werktijd gebruikmaken van sociale netwerken, voor zover dat niet ten koste gaat van het werk / de verantwoordelijkheden van de werknemer. Afhankelijk van je functie kan het gebruik van sociale media tijdens werktijd meer of minder gewenst zijn. Elke leidinggevende maakt hierover duidelijke afspraken met zijn of haar medewerkers. Ook het gebruik van locatiegebaseerde diensten (zoals Foursquare en Feest.je vallen vaak onder de noemer Sociale Media (voor zover je je locatie deelt met on-line ‘vrienden’). Feeling Fitter heeft er geen bezwaar tegen (in tegendeel) als je met dit soort diensten ‘incheckt’ op je werk, mits je de overige aanwijzingen in deze policy in acht neemt.

Aanwijzingen

Bij het gebruik van Sociale Media vragen we je voor zover van toepassing, de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

  1. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert, onder welke naam of alias je dat ook doet. Houdt dat altijd in je achterhoofd.
  2. Als je accounts of aliassen aanmaakt, is het zonder toestemming van Saul niet toegestaan Feeling Fitter op enigerlei wijze onderdeel te laten uitmaken van die accountnaam of alias.
  3. Voor zover je op sociale media dingen doet / zegt die schadelijk zijn voor Feeling Fitter is er altijd een mogelijkheid dat je daar door je leidinggevende op wordt aangesproken.
  4. Als je iets communiceert dat direct of indirect gaat over Feeling Fitter dan vragen we je nooit negatief te zijn/doen/communiceren; niet over ons en niet namens ons. Voor negatieve communicatie lenen sociale media zich heel slecht en het leidt zelden ergens toe.
  5. Als je in een discussie betrokken raakt waarvan je merkt dat die onplezierig wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen.
  6. Houd er rekening mee dat je in je communicatie geen informatie verspreidt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Dit gaat specifiek ook om informatie over klanten en zelfs het feit dat je voor bepaalde klanten werkt. Bedenk dat steeds meer toepassingen (zoals Foursquare, maar ook b.v. Twitter) je locatie meesturen en beschikbaar maken voor derden en dat je daarmee dus ook informatie over klanten onbedoeld kunt communiceren.
  7. Reageer niet impulsief, het kan nooit kwaad twee keer na te denken voordat je een posting doet. Overleg bij twijfel met een directe collega of je leidinggevende.
  8. Wees je ervan bewust dat als je een Facebook-pagina ‘liked’, het bedrijf achter die pagina kan adverteren met jouw naam en foto bij die advertentie. Met dat in het achterhoofd verzoeken we je bewust om te gaan met het wel of niet liken van pagina’s van concurrenten. Kijk op https://www.facebook.com/settings?tab=ads&section=social als je deze optie uit wilt zetten.

We realiseren ons dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan. In deze regeling hebben we geprobeerd de belangrijkste uitgangspunten en afspraken te vatten, maar volledig kunnen we niet zijn. De belangrijkste afspraak is daarom misschien wel: Blijf nadenken en houdt het belang van Feeling Fitter altijd in je achterhoofd. Deze social media policy is gemaakt met behulp van de social media policy generator